wr贸膰 do g贸ry
facebook

Izolacja do zada specjalnych - ocieplanie fantazyjnego dachu

Dach dachowi nier體ny, ale nie patrz眂 na to, jak wybuja砤 by砤by fantazja architekta, nikt nie podejrzewa砨y, 縠 w domu pokrytym niebanalnym dachem, b阣zie zimno i nieprzyjemnie. W praktyce termoizolacja dachu o wielu p砤szczyznach to wyzwanie, z kt髍ym poradzi sobie najlepiej izolacja natryskowa.Latem gor眂o, zim przenikaj眂y ch丑d - ten, kto mo縠 tak powiedzie o warunkach panuj眂ych na swoim poddaszu, prawdopodobnie ma problem ze 糽e wykonanym dociepleniem poddasza. Izolacja pe硁a mostk體 cieplnych zdarza si cz阺to, co usprawiedliwi mo縩a faktem, i solidne ocieplenie poddasza nie jest takie proste. Zar體no wyb髍 techniki wykonania izolacji, jak i zastosowanego w tym celu materia硊, powinien uwzgl阣nia stopie skomplikowania konstrukcji wi昙by dachowej. Nie bez znaczenia s tak縠 obci笨enia, jakie w okresie zimowym, przy zalegaj眂ym 秐iegu, musi wytrzyma dach. 琹e wykonana izolacja wprowadzi do naszego domu nie tylko nieodpowiedni temperatur, ale tak縠 przecieki pod pokryciem dachowym.

Docieplanie poddasza niemal zawsze wi笨e si z ryzykiem pope硁ienia b酬du, ale skomplikowany dach to miejsce szczeg髄nie trudne do zaizolowania, wi阠 je秎i zdecydujemy si na bardziej tradycyjny materia, czyli styropian albo piank, osi眊ni阠ie skutecznej izolacji b阣zie utrudnione. Najgorsze dla wykonawc體 izolacji s dachy o skomplikowanych konstrukcjach, czyli takie, kt髍e posiadaj wiele p砤szczyzn o r罂nych k眛ach nachylenia, du縪 po潮cze konstrukcyjnych, okna dachowe, lukarny czy wykusze. Ocieplanie takiego dachu tradycyjn metod to wyzwanie, gdy wymaga od ekipy wykonuj眂ej izolacj wielokrotnego docinania materia硊, kt髍y pyli, znacznie pogarszaj眂 komfort pracy. Tak utrudnione warunki pracy zmuszaj do przyspieszenia jej tempa, a to odbywa si cz阺to kosztem efektywno禼i termicznej ocieplenia (niechcianym efektem mo縠 by przyk砤dowo nieszczelno舵 na po潮czeniach 禼iany kolankowej budynku z po砤ci dachu).

Dobrze wykonane ocieplenie poddasza powinno by przede wszystkim wolne od szczelin. Taki efekt w stu procentach mo縩a osi眊n辨 jedynie metod natryskow wykorzystuj眂 piank poliuretanow, kt髍a znacznie zwi阫sza sw obj阾o舵 w miejscu aplikacji, docieraj眂 tym samym do ka縟ej, nawet najdrobniejszej szczeliny. Pianka poliuretanowa doskonale sprawdza si w ocieplaniu poddaszy o skomplikowanym kszta砪ie wi昙by dachowej. Bez problemu dociera tak縠 w miejsca z潮cze krokwi.

Skuteczna izolacja piank wi笨e si z "gratisami" w postaci izolacji akustycznej oraz bariery dla wilgoci. Pianka poliuretanowa dzi阫i swej paroprzepuszczalno禼i nie zatrzymuje wody, chroni眂 tym samym budynek od powstawania grzyb體 i ple秐i. Zastosowa j mo縩a tak縠 od zewn眛rz budynku, w體czas stanowi b阣zie dodatkow hydroizolacj.